• Slika1.png
  • Slika2.png
  • Slika3.png
  • Slika4.png
  • Slika5.png
  • Slika6.png
  • Slika7.png
  • Slika8.png
Uskrs

Konferencija “Taking household food waste seriously”

Konferencija “Taking household food waste seriously” Kućanstva u Europskoj uniji odgovorna su za oko 47 milijuna tona otpada od hrane godišnje, što je više od polovice cjelokupnog otpada od hrane proizvedenog u EU. Imajući na umu veliki ekološki, socijalni i ekonomski utjecaj na lokalnoj i globalnoj razini, otpad od hrane i njezino smanjenje postaju uobičajeni izazov društva.

Online konferencija se održava 26.11.2020 sa početkom u 9:00.

 Konferencija će biti na engleskom jeziku.

 Prijave su otvorene do 24.11.2020 18:00.

 Nakon prijave ćete dobiti e-mail sa linkom na kojem će se održati konferencija.

Više informacija o konferenciji i program: http://www.vartotojai.lt/index.php?id=11808

Prijaviti se možete na linku: https://share.hsforms.com/1HiF35sshR9inkbT52ha1Cw58dhb
Plus hosting - banner

Kvizovi o hrani

…..