• Slika1.png
 • Slika2.png
 • Slika3.png
 • Slika4.png
 • Slika5.png
 • Slika6.png
 • Slika7.png
 • Slika8.png

Odobreno više od pola mil. kuna u okviru programa EU-a

Civilne organizacije s područja Hrvatske krajem prošloga mjeseca saznale su konačne rezultate o sufinanciranju svojih projekata iz programa Europske unije za 2018. godinu. Tako je ukupan iznos od gotovo 395.000 eura i više od 41.000 kuna otišao u ruke 21 hrvatske organizacije, među kojima su se pronašle i četiri iz Osječko-baranjske županije - koje će sljedećih godina u suradnji s inozemnim partnerima brojnim aktivnostima unaprijediti europsku, ali i lokalnu zajednicu. Riječ je o udruzi za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, koja je za projekt s Mađarskom vrijedan gotovo milijun i 385 tisuća eura ostvarila potporu od 45.200 eura, a udruga Breza za međunarodni projekt vrijedan više od 6 milijuna eura ostvarila je potporu od 10.800 eura. S druge strane, Centar za edukaciju i informiranje potrošača, sa sjedištem u Bilju, za međunarodni projekt vrijedan milijun i 700.000 eura dobio je potporu od 9500 eura, a Centar za mir, nenasilje i ljudska prava ostvario je 2730 eura za projekt pet članica EU-a vrijedan 540 tisuća eura.

Očuvanje okoliša i ekoturizam

Kakve nas aktivnosti u sklopu tih raznolikih projekata očekuju, provjerili smo s voditeljima i koordinatorima lokalnih organizacija civilnog društva, koji su nam dočarali i ciljeve međunarodne suradnje. Dinko Pešić, voditelj projekata udruge Zeleni Osijek tako nam je otkrio kako je projekt "Zelena Baranja - Ozelenjavanje turističke ponude kroz inovativne proizvode u prirodnoj i krajobraznoj baštini" već počeo, u prosincu prošle godine, a trebao bi trajati do kraja srpnja 2019.

- Partner na tom projektu nam je Općina Bilje, a s mađarske strane nam se pridružio Nacionalni park Dunav-Drava. Upravo s njima već niz godina radimo na razvoju ekoturizma i zaštite okoliša, pa su iza nas već tri uspješna prekogranična projekta s Mađarskom. Cilj ovog projekta je unaprjeđivanje turizma i novih sadržaja, kao i izrada novih programa na području Bilja i Baranje – napominje Dinko Pešić, podsjećajući kako su u sklopu projekta već održani Etno susreti i Dan općine Bilje, a u rujnu su Ribarski dani u Kopačevu, te u proljeće sljedeće godine zanimljiva manifestacija u Zlatnoj Gredi koja će povezati prirodu i kulturu prekograničnog područja. Naposljetku, Zeleni Osijek u unaprjeđivanju ruralnog turizma planiraju i brendiranje Baranje, u čemu će im uvelike pomoći nova mobilna aplikacija za posjetitelje, land art instalacije na ruti Panonski put mira, gradnja kućica na drveću u Zlatnoj Gredi, postavljanje turističkih infoploča, kao i uspostavljanje Wi-Fi veze u svim naseljima općine Bilje i Kopačkog rita.

S druge strane, Centar za edukaciju i informiranje potrošača, također iz Bilja, još je 1. listopada 2017. započeo "Globalni pristup učenju o otpadu iz hrane u neformalnom obrazovanju", a s udrugama iz Latvije, Portugala, Estonije, Bangladeša i Rumunjske do 2020. planira podići svijest o ekologiji i društvenom razvoju.

- Europska komisija je još 2016. godine objavila zabrinjavajuću statistiku o tome koliko europski građani bacaju hrane, ne samo u restoranima i supermarketima nego i u kućanstvima. Zabilježeno je kako se, prema istraživanju iz 2012., 47 milijuna tona hrane godišnje baci u kućanstvima zemalja EU-a, što je na globalnoj razini trećina proizvedene hrane za ljudsku konzumaciju. Stoga smo cijeli projekt okrenuli kućanstvima, odnosno edukaciji ljudi, kako bismo podignuli svijest potrošača – objasnila je Tanja Popović Filipović, koordinatorica projekta za Hrvatsku, naglasivši kako je kampanja "Srdačno hrana" već započeta na društvenim mrežama, a nastavit će se panel-diskusijama s građanima, kao i nizom edukacija, treninga, debata i ekoloških natjecanja.

Inovativna edukacija i održivi razvoj

Naposljetku, iznimno aktivna osječka Udruga za rad s mladima Breza sudjeluje u trogodišnjem projektu "Start the change - edukacijski model o globalnom aktivnom građanstvu" u partnerstvu s petnaest europskih zemalja. Ivana Šibalić, nacionalna koordinatorica tog projekta u ime Breze, otkrila je kako su ciljane skupine mladi (od 15 do 24) godine, kao i njihovi nastavnici i profesori, koji će do 2020. godine sudjelovati u četiri modula neformalnog obrazovanja.

- Cilj projekta je implementacija inovativnog edukacijskog modela globalnog obrazovanja mladih i tematski je vezana uz globalne ciljeve održivog razvoja i emigracije. Stoga ćemo u suradnji s partnerima ponuditi različite setove edukacije koji će nastavnicima i profesorima omogućiti bolji pristup tim naizgled suhoparnijim temama uz pomoć metode storytellinga (pričam ti priču) i multimedije – objašnjava koordinatorica Šibalić, napominjući kako je prvi krug besplatne edukacije 21 osječkog nastavnika završio kada i protekla školska godina, a planirana u još dva kruga tijekom sljedećih godina.

Može se zaključiti kako će navedeni projekti zasigurno osnažiti poziciju Hrvatske u EU-u, sve zahvaljujući organizacijama civilnog društva koje će brojnim aktivnostima fokus staviti na međunarodnu suradnju, edukaciju mladih i očuvanje okoliša. 

Glas Slavonije

projekt

je vrijedan više od 6 milijuna eura

Dinko Pešić

voditelj projekata udruge Zeleni Osijek

"S mađarske strane nam se pridružio Nacionalni park Dunav-Drava. Upravo s njima već niz godina radimo na razvoju ekoturizma i zaštite okoliša. Cilj ovog projekta je unaprjeđivanje turizma i novih sadržaja, kao i izrada novih programa na području Bilja i Baranje."

 

Tanja Popović Filipović

koordinatorica Centra za edukaciju i informiranje potrošača

"Zabilježeno je kako se, prema istraživanju iz 2012., 47 milijuna tona hrane godišnje baci u kućanstvima zemalja EU-a, što je na globalnoj razini trećina proizvedene hrane za ljudsku konzumaciju. Stoga smo cijeli projekt okrenuli podizanju svijesti potrošača."

 

Mladi započinju promjenu

U sklopu projekta "Start the change" nastavnici će dobiti vrijedne multimedijalne alate kojima će moći bolje pristupiti mladima. Riječ je prije svega o mediju filma, pa će mladi, uz izradu scenarija, s pomoću "jeftine opreme", odnosno pametnih telefona, snimati filmske materijale kojima će moći parirati na festivalima kratkog filma u Italiji."Mladi Osječani će uz zanimljive filmske angažmane imati prilike osnivati i male neformalne skupine koje će ih ohrabrivati na organizaciju javnih događaja. Također, moći će sudjelovati u dva kampa - izbjegličkom kampu u Lampeduzi i ljetnom kampu u Maroku", najavljuje koordinatorica Ivana Šibalić, ističući kako će to mladima biti jedinstveno iskustvo. S druge strane, njihovi će profesori moći sudjelovati na međunarodnom stručnom seminaru na Malti.

 

Projekt za integraciju migranata

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava uključio se u projekt "Integra" kako bi se poboljšali procesi dugoročne integracije državljana trećih zemalja u pet zemalja Europske unije - Hrvatskoj, Češkoj, Italiji, Slovačkoj i Bugarskoj. Projekt će nastojati poticati međusobno razumijevanje migrantskih zajednica i zemalja domaćina. Uspostavit će se lokalne i prekogranične mreže, uz razvijanje metodologije i alata koji građanima mogu pomoći u integraciji migranata. Više od 80 predstavnika lokalnih vlasti sudjelovat će u raznim projektnim aktivnostima, više od 160 migranata bit će uključeno u konzultacije i samostalno donošenje odluka u zajednici, a više od 4200 osoba bit će obuhvaćeno projektnim materijalima i mrežnim resursima.

 

 • sl1
 • sl2
 • sl3
 • sl4

Simple Image Gallery Extended
Plus hosting - banner

Kvizovi o hrani

…..