O projektu

Cilj projekta je razviti financijsku i medijsku pismenost mladih, podizanjem svijesti o važnosti vlastitog ponašanja i raspolaganja dobrima te stjecanje navike štednje i pametnog odlučivanja u kupovini, te prepoznavanjem kvalitetnog i istinitog medijskog sadržaja.

Provedbom projekta direktno doprinosimo implementaciji Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine u djelu koji se odnosi na unaprjeđenje postojećeg sustava formalnog obrazovanja, te pojačanje sinergije javnog i neprofitnog sektora s posebnim naglaskom na neformalno obrazovanje i razvoj područja rada s mladima te osiguravamo uvjete za uvođenje programa kojima se promiče aktivno građanstvo, ljudska prava, kulturna različitost društvena angažiranost. Strategijom Europa 2020. nastoji se potaknuti rast koji je „pametan učinkovitijim ulaganjem u obrazovanje, istraživanje i inovacije.

 

Projekt financira Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta.