Uskrs

Poziv na dostavu projektnih prijedloga 2019/2020

Poziv na dostavu projektnih prijedloga 2019/2020

Pozivamo organizacije civilnog društva sa područja Hrvatske da podnesu svoje projektne prijedloge za podizanje razine svijesti o važnosti smanjenja bacanja hrane u kućanstvima.

Organizacije civilnog društva imaju nezamjenjivu ulogu u podizanju svijesti te utječu na promjene u ponašanju potrošača na području prevencije prehrambenog otpada. One rade na suzbijanju društvenih i ekoloških opterećenja, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini.

Rok za prijavu je 01. srpnja 2019. u ponoć.

Razdoblje provedbe aktivnosti korisnika počinje od dana potpisivanja ugovora i mora biti dovršeno najkasnije do 30. travnja 2020. godine.

Početno planirano trajanje projekta ne smije biti kraće od 6 mjeseci niti dulje od 8 mjeseci.

 

Natječajna dokumentacija :

Dodatak 1 - Obrazac za prijavu

Dodatak 2 - Proračun

Dodatak 3 - Popis projekata

Uvjeti natječaja
Plus hosting - banner

Kvizovi o hrani

…..