Bi li vi uzeli hranu od susjeda ili smatrate da je to sramota?

Bi li vi uzeli hranu od susjeda ili smatrate da je to sramota?

Istraživanja na temu bacanja hrane u Velikoj Britaniji otkrivaju da bi 81% ljudi rado primilo hranu od susjeda, ali samo 13% to zbilja čini. 🍅🍉🍐

Što mislite zašto?🤔 
Biste li vi uzeli hranu od susjeda ili smatrate da je to sramota? 

Imate li ideju kako ohrabriti susjede za razmjenu hrane? Ovako to rade u Norveškoj! 😍
Plus hosting - banner

Kvizovi o hrani

…..