Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava

Na temelju provedenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Srdačno hrana“ od dana 08. lipnja 2019. godine, predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača, Tanja Popović Filipović, dana 29.08.2019. donosi:

ODLUKU o dodjeli bespovratnih sredstava

I.

Prema ovoj odluci isplatit će se bespovratna sredstva projektima udruga koje je Povjerenstvo za procjenu kvalitete Prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenovano Odlukom o imenovanju Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava od dan 15.07.2019., predložilo za financiranje.

II.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva, bespovratna sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se udrugama kako slijedi:

1. UDRUGA CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA - Učenjem i dijalogom protiv razbacivanja – 2.387,00,00 EUR

2. UDRUGA ZA ZAŠTITU PRAVA POTROŠAČA “VARAŽDINSKI POTROŠAČ “-Srdačni prema hrani: educiraj, planiraj i recikliraj – 3.000,00 EUR

III.

Sa svakim korisnikom odobrenih sredstava zaključit će se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u kojem će se, uz ostalo, utvrditi način i rokovi dostavljanja financijskoga i pisanoga izvješća o provedbi projekta

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tanja Popović Filipović,
Predsjednica Udruge

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava (original - pdf) 
Plus hosting - banner

Kvizovi o hrani

…..