Informiranje i edukacija na temu smanjenja bacanja hrane

Edukacija na temu smanjenja bacanja hrane

U petak 27. rujna smo u Poduzetničkom centru BIOS u Osijeku održali radionicu za izgradnju vještina za provođenje aktivnosti informiranja i edukacije na temu smanjenja bacanja hrane.

Samo neke od tema edukacije bile su globalni pristup učenju kao alat za smanjenje bacanja hrane , planiranje javne kampanje na temu smanjenja bacanje hrane ( komunikacijski alati za provedbu, brandiranje, odabir ciljane skupine ), te komunikacija o prehrambenom otpadu putem društvenih mreža.

Sudionici edukacije bili su predstavnici nevladinih organizacija sa područja Slavonije i Baranje.

  • bios
  • bios1
  • bios2
  • bios3
  • bios4
  • bios5Plus hosting - banner

Kvizovi o hrani

…..