Ambalaža od hrane čini 2/3 otpada!

Ambalaža od hrane čini 2/3 otpada!

Prerađena hrana ne samo da doprinosi pretilosti, već predstavlja i veliku prijetnju okolišu. 

Takva hrana puna je kalorija, rafiniranog šećera i zasićenih masti, a stavljena je na tržište radi promicanja prekomjerne potrošnje.

Osim toga, ambalaža od hrane, kao što su boce, posude ili omoti, čini gotovo 2/3 otpada! 

Pogledajte svoju kantu za smeće. Je li takav omjer i u njoj? Kviz srdačno hrana