Hrvatska baci oko 400.000 tona hrane

Hrvatska baci oko 400.000 tona hrane

20% hrane proizvedene u EU se baci ili ne iskoristi, dok Hrvatska baci oko 400.000 tona!

Ovi bi podaci trebali biti dovoljni, ako ne i alarmantni, da nas potaknu na drugačiji pristup u proizvodnji i potrošnji hrane, ali i na osmišljavanje modela zbrinjavanja viškova hrane. 

Takav projekt imao bi brojne dobrobiti za zajednicu, zahtijevao bi suradnju javnog, poslovnog i civilnog sektora i zapravo bi u budućnosti mogao biti dio javnog servisa. Posebno je važno da svi krenemo od sebe i onoga sto možemo napraviti u svojoj neposrednoj okolini - poručuje Lejla Sehic Relic, izvršna direktorica Volonterskog centra Osijek.
Plus hosting - banner

Kvizovi o hrani

…..