Ostaci od hrane nisu otpad koji treba bacati

Ostaci od hrane nisu otpad koji treba bacati

Kompostiranje otpada od hrane jedan je od najvažnijih aspekata kućnog kompostiranja!

Zašto? Zbog toga što se ostaci hrane kao što su kora voća i povrća, ostaci obroka, kave, čajne vrećice, žitarice svakodnevno pojavljuju u većini kućanstava. 🍎🍉🍓

Ostaci od hrane nisu otpad koji treba bacati - od njega se može pripremati kvalitetan kompost, odnosno humus pogodan za uzgoj biljaka. 🌷🌱🌻

Na taj način zatvaramo krug uzgoja hrane!
Kvizovi o hrani

…..