Kako odrediti točan normativ za namirnice

Kako odrediti točan normativ za namirnice 

Kako odrediti točan normativ za namirnice poput mesa, ribe i povrća? 🍏🍊🌶🍇

Koristite se svojom šakom, dlanom ili skupljenim šakama kako biste odredili pravu količinu.

Količine za djecu odredite njihovim dlanovima. 😉
Plus hosting - banner

Kvizovi o hrani

…..