Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice

O projektu

Projekt će poboljšati doniranje hrane u kriznim situacijama i unaprijediti krizno
komuniciranje. Projektom će se prenijeti znanje i vještine između OCD-ova i ojačati
njihovi kapaciteti za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te
unaprijediti za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u
krizama.

 

1. Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija
civilnoga društva
2. Jačanje kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti
prilagođenih lokalnim problemima.
3. Osigurati razvoj civilnoga društva koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski
rast i demokratski razvoj Hrvatske.
4. Unaprjeđenje kapacitete OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne
zajednice u kriznim situacijama.
5. Jačanje kapaciteta OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz ESF na
lokalnoj razini ostvarit će se aktivnostima izobrazbe zaposlenika Prijavitelja i partnera te njihova
priprema za prijave projekata prema odrednicama Europskog zelenog plana i njegove središnje
strategiji „od polja do stola“, koje će biti osnova za prioritete financiranja EU-a do 2030. godine.

   

  Ciljana skupina ljudi

  Stanovništvo područja pogođenih kriznim stanjem

  Stanovnišvo Osječko-baranjske županije

  Aktivnosti projekta

  1. Organiziranje izobrazbe predstavnika OCD-a u području financijskog upravljanja i prikupljanja
  sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje OCD-a

  2. Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta
  zaposlenika i/ili volontera OCD-a za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog
  uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-
  komunikacijskih tehnologija; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici

  3. Jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja
  potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija

  4. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice,
  posebno u kriznim situacijama.
  Projektom će se ciljanoj skupini poziva – OCD-ovima ojačati znanje o pravilnom doniranju hrane
  u kriznim situacijama izradom vodiča te dati smjernice za krizno komuniciranje koje često može
  odigrati značajnu ulogu u saniranju posljedica štete katastrofe i sprječavanju daljnjih
  nepovoljnih posljedica. Na taj će se način osnažiti lokalni OCD-ovi za provedbu organiziranih
  aktivnosti kojima se građanima osiguravaju usluge od općeg interesa prilagođene novonastaloj
  situaciji.
  Prijavitelj će vodiče izraditi u partnerstvu s HCK, Gradskim društvom CK Osijek kao
  najiskusnijom organizacijom s višegodišnjim iskustvom u kriznim situacijama, te s dva lokalna
  OCD-a koja su godinama aktivna u području informiranja potrošača odnosno doniranja hrane
  potrebitima.