Consumer classroom

O projektu

Udruga Centar za edukaciju i informiranje potrošača je nacionalni partner na projektu Consumer Classroom u koji su uključeni partneri iz svih zemalja članica EU.  

Consumer Classroom  je web zajednica za nastavnike koja okuplja bogatu knjižnicu pedagoških izvora iz cijele Europske Unije, zajedno s interaktivnim i suradničkim alatima koji pomažu u pripremi i dijeljenju materijala sa učenicima i ostalim nastavnicima.    Consumer Classroom omogućava pronalaženje obrazovnih sredstava za potrošače koja su u skladu s vašim nastavnim metodama i na taj način pomaže u izradi nastave.