Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj

Nositelj projekta: Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske

Iznos projekta

Trajanje projekta

O projektu

Svrha projekta je izraditi kapacitete OCD za provedbu politike zaštite potrošača u RH i usvojiti metode kriznog menadžmenta u upravljanju OCD ovima. Projektno će se prenijeti znanje i vještine između OCD-ova i ojačati njihovi kapaciteti za provedbu aktivnosti. Stoga će se izraditi jedan digitalni priručnik putem kojeg će potrošači upoznati svoja najvažnija potrošačka prava i drugi digitalni priručnik putem kojeg će OCD-ovi biti upoznati s načinom prevencije kriznih situacija u udruzi te primjenjivim metodama kojima će se kriza ublažiti i spriječiti destabilizaciju.

Ciljana skupina su tri organizacije civilnog društva koje sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada.

 

Partneri

CEIP

Udruga za pravnu pomoć

Područje provedbe projekta

Primorsko-goranska županija

Brodsko-posavska županija

Osječko-baranjska županija