Teachgiving – Zajedno protiv siromaštva Hrvatskog sela 

Trajanje projekta

Trajanje projekta

O projektu

Jedno od temeljnih građanskih prava je pravo na zaštitu siromaštva i socijalne isključenosti. Siromaštvo u Hrvatskoj je stvaran problem i ima tendenciju kontinuiranog rasta. Tomu u prilog ide činjenica da je 2/3  stanovništva starije populacije sa primanjima ispod praga siromaštva. Veliku ulogu u skrbi za osobe treće životne dobi imaju upravo male humanitarne organizacije, socijalne samoposluge na lokalnoj razini. Rad malih humanitarnih organizacija i socijalnih samoposluga oslanja se na donacije i projektna financiranja koja često nisu dostatna  da bi se ostvario potreban kontinuitet u uslugama koje su od životne važnosti za korisnike, osiguranje sredstava za održivost i jačanje kapaciteta organizacija, nepostojanje kvalitetne komunikacije sa relevantnim dionicima u donošenju odluka zajednički su problemi malih humanitarnih organizacija koje želimo riješiti.

     

    Ovim projektom želimo uspostaviti i ojačati kapacitete mreže humanitarnih organizacija u Republici Hrvatskoj, senzibilizirati javnost i poticanje na osiguranje pomoći starijim osobama na selu kroz podršku rada civilnom društvu i zagovarati za učinkovitijom i regionalnom prihvatljivom politikom suzbijanja siromaštva u Republici Hrvatskoj.

    Nakon završetka projekta očekujemo uspostavljenu suradnju sa srodnim organizacijama i jačanje kapaciteta i održivosti rada nakon provedenih edukacija o modelima održivosti neprofitnih organizacija i razvoj (eng. fundraising) kulture. Provedbom kampanje o važnosti filantropije, uključivanjem relevantnih dionika na lokalnoj razini osigurati ćemo regionalnu ujednačenost usluga usmjerenih na smanjenje siromaštva i prevenciju socijalne isključenosti na području Republike Hrvatske.

    „ Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar i ne održava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.“