Projekt “SIGN” 

Nositelj projekta: Federconsumatori APS

O projektu

Opći cilj projekta SIGN je povećati percepciju mladih potrošača kada je u pitanju intelektualno vlasništo
kao pokretač društvenog i ekonomskog napretka cijele zajednice.

Specifični ciljevi :
A) Identifikacija i dekonstrukcija negativnih stavova prema pravima intelektualnog vlasništva;
B) Senzibiliziranje potrošača, posebno mladih potrošača, o razlozima koji leže u važnosti zaštite
intelektualnog vlasništva
C) Osnaživanje potrošača da naprave ispravan izbor, posebno u kupnji digitalnih proizvoda

   

  Ciljana skupina ljudi

  Mladi Potrošači

  Ljudi od 15 - 24 godine

  Edukativni materijali

  Aktivnosti projekta

  1) Izrada europskih sadržaja za kampanju podizanja svijesti;

  2) Provedba kampanje na društvenim mrežama

  3) Razvoj informativne web stranice kako biste pružili više informacija o intelektualnom pravu vlasništva,
  zaštiti, krivotvorenju i piratstvu;

  4) Provedba kreativnog multimedijskog natjecanja na temu projekta. Mladi potrošači će biti pozvani i
  potaknuti na stvaranje multimedijskog proizvoda u sklopu europskog natjecanja.