Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj

O projektu

Uvođenje eura kao nacionalne valute za svaku je zemlju veliki izazov i zahtijevan proces te je za njegovu uspješnu implementaciju nužna suradnja svih dionika.
Prema Nacionalnom programu za zaštitu potrošača u procesu podizanja svijesti vezano za uvođenje eura od važnosti je i suradnja s udrugama za zaštitu potrošača u
aktivnostima informiranja i edukacije potrošača, kao i u aktivnostima vezano za praćenje isticanja cijena roba i usluga u kunama i u eurima, a u cilju zaštite ekonomskih interesa potrošača.

Ciljevi projekta

Zaštititi potrošače

Informirati javnost

OPĆI CILJ projekta je doprinijeti jačanju položaja potrošača prilikom uvođenja eura kao službene valute.