Preventia

Trajanje projekta

Vrijednost projekta

O projektu

Opći ciljevi:

 • Doprinijeti smanjenju nejednakosti u zdravlju diljem EU-a
 • Smanjiti širenje nezaraznih bolesti diljem EU-a, osobito među mlađim generacijama
 • Promicati suradnju i nadopunjavati akcije država članica

 

Specifični ciljevi:

 • Informirati mlade generacije o prevenciji nezaraznih bolesti kroz edukaciju o zdravim prehrambenim navikama
 • Poboljšati suradnju i međusobno učenje civilnog društva diljem EU-a u borbi protiv NCD-a, s posebnim naglaskom na dionike iz Ukrajini
 • Podići svijest građana u cjelini kroz inovativne kampanje i digitalne alate
 • Zagovarati nove pristupe politici EU-a temeljene na potrebama država članica
 • Komunicirati o aktivnostima projekta i širiti njegove rezultate diljem EU-a

  Ciljane skupine

  Udruge u sektoru zdtavlja i prehrane diljem EU

  Građani diljem EU

  Zaposlenici u zdravstvenom i prehrambenom sektoru diljem EU-a

  Donositelji odluka u sektoru zdravlja i prehrane

  Ranjive skupine, posebno mladi u siromašnim područjima i migranti

  Očekivani rezultati

  • Povećani kapaciteti dionika (u zdravstvenom sektoru diljem EU-a u odnosu na promicanje zdravlja i prevencija nezaraznih bolesti)
  • Poboljšana svijest o zdravstvenoj pismenosti i kompetencija ranjivih skupina kada su pitanju zdrave prehrambene navike i prevencija nezaraznih bolesti
  • Potaknuti angažman i inovacije u zdravstvenom sektoru kroz interaktivne kampanje za građane
  • Ojačana prevencija, prilagodba i otpornost država članica EU-a u zdravstvenom sektoru kroz testiranje novih pristupa politici i provedbu novih javnozdravstvenih smjernica prevencije NCD-a
  • Komunikacija i širenje projektnih aktivnosti i rezultata diljem EU-a