Nositelj projekta: Humanitarna udruga Duga Vukovar

Iznos projekta

Trajanje projekta

O projektu

Projekt se provodit na području grada Vukovara i prigradskih naselja Sotin i Lipovača a omogućuje  zapošljavanje 15 pripadnica ciljane skupine, žena u nepovoljnom društvenom položaju u vidu pružanja pomoći starijim i nemoćnim osobama. Provedbom aktivnosti, zapošljavanje i edukacija pripadnica ciljane skupine, stvorit će se preduvjeti za razvoj njihovih  profesionalnih vještina i kapaciteta te osobni i profesionalni razvitak. Pružanjem usluga podrške i pomoći u kući krajnjim korisnicima poboljšavamo kvalitetu života, socijalnu uključenost i pružamo im dostojnu starost.

Ovaj projekt je od velike važnosti za našu lokalnu zajednicu jer njime smanjujemo  siromaštvo i socijanu isključenost, potičemo zapošljavanje, osiguravamo pomoć najugroženijim skupinama, poticatičemo partnerstva na lokalnoj razini i na kraju, zajedničkim snagama, našu lokalnu zajednicu učinito ljepšim  mjestom za život.

 

Partneri

CEIP

Centar za socijalnu skrb Vukovar

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Područni ured Vukovar