O projektu

Projekt provodimo u partnerstvu sa Centrom zdravlja VAGA i OŠ Vijenac iz Osijeka , a uz potporu Ministarstva obrazovanja.  Ciljevi projekta su : potaknuti zdrav stil života kod učenika 7-ih i 8-ih razreda škole partnera putem  9 radionica o zdravoj prehrani, održivoj potrošnji i zdravom okolišu,povećati znanja 10 do 15 učenika (naprednih biologa) OŠ Vijenac o odgovornom ponašanju prema vlastitom tijelu, ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, koji će stečena znanja prenijeti na učenike najmanje tri osječke OŠ (do 200 učenika), uključiti roditelje, nastavno osoblje i ostale građane u pružanje podršci djece i mladih za aktivizam s ciljem unapređenja kvalitete života u lokalnoj zajednici (preko 200 korisnika),potaknuti učenike (10 -15 zainteresiranih učenika) na građanski aktivizam organizirajući tri građanske akciju na temu zdravlja, zaštite okoliša i održive potrošnje.  

 

Ciljana skupina ljudi

Učenici

Nastavnici

Roditelji

U cjelovitoj kurikularnoj reformi zdravlje pretpostavlja razumijevanje zdravlja kao osnove osobne dobrobiti i kao ishodišta zdrave zajednice i društva. Briga o zdravlju u užem smislu uključuje prepoznavanje, razumijevanje i usvajanje zdravih životnih navika, zdravih stilova života i odgovornoga ponašanja. Uključivanjem roditelja u projekt omogućuje se i bolje postizanje zadanih ciljeva kroz edukaciju učenika o potrebi usvajanja zdravog načina života te aktivnog uključivanja u zajednicu potičući ih na aktivno građanstvo i volonterizam, a roditelji se smatraju važnim dionikom koji će ih u tome podržati u sami im pokazati vlastitim primjerom da su na dobrom putu unapređenja kvalitete života očuvanja okoliša i društveno-odgovornog ponašanja kao potrošači-konzumenti .  

Uključivanje građana kroz interakciju s učenicima osigurava se osnova za aktivno, odgovorno i konstruktivno djelovanje djece i mladih te potporu zajednice tako što će postati dionici akcije u zajednici na temu zdravog života, zaštite prirode i okoliša i održive.  Širu javnost informirat ćemo putem medija koje ćemo uključivati u sve važnije aktivnosti, putem web portala i fanpagea VAGE, Ceip-a, škole, ali i web portala Grada Osijek gdje ćemo objavljivati sve korisne informacije kao i rezultate. Putem Internet portala te oglašavanjem i snimanim prilozima, samih aktivnost projekta i dobiveni rezultati biti će vidljivi na području cijele RH i šire.

Projekt financira Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta .