Globalni pristup učenju o otpadu iz hrane u neformalnom obrazovanju 

Trajanje projekta

O projektu

Projekt će imati pozitivan učinak na sve aspekte održivosti i za građane zemalja u razvoju i zemalja EU. Projektne će aktivnosti popuniti prazninu niske osviještenosti i slabe obrazovne baze globalne međusobne povezanosti otpada s hranom, te će podići svijest ciljnih skupina o globalnoj međuovisnosti i pitanjima okoliša i društvenog razvoja, te promicati vještine izbjegavanja otpada hrane i promijenjene obrasce potrošnje u kućanstvima okrenuti doprinos smanjenju okolišnog i društvenog tereta na globalnoj razini. Prvo, više od dva milijuna građana EU-a biti će svjesni i primijeniti znanja i vještine stečene tijekom provedbe projekta koristeći održivi obrazac potrošnje, shvaćajući da će bolje upravljanje prehrambene potrošnje otvoriti mogućnosti da ih drugi konzumiraju. Drugo, ciljne skupine i dionici (2 000 000 članova kućanstva, 3000 stručnjaka za obrazovanje, 1000 predstavnika nevladinih organizacija i donositelja odluka) povećati će znanje o tome kako se otpad od hrane globalno odnosi na klimatske promjene, migracije i biološku raznolikost. Stoga će povećano razumijevanje globalnog utjecaja otpada u hranu dovesti do smanjenog broja hrane koji će izravno doprinijeti smanjenju tereta okoliša tijekom proizvodnje i potrošnje, fazama iskorištavanja, kao i smanjenim troškovima kućanstava te će posredno povećati sigurnost hrane za siromašne.

   

  Ciljana skupina ljudi

  Mladi ljudi

  Voditelj kućanstva

  Građani izloženi riziku od siromaštva

  Aktivnosti projekta

  Prikupljanje najbolje analize slučaja na temu otpad iz hrane i probleme zemalja u razvoju

  Organizirati dvodnevnu radionicu za razvoj strategije i implementacije globalnog obrazovnog pristupa o zbrinjavanju hrane.

  Priprema strategije globanog obrazovnog pristupa o zbrinjavanju hrane.

  Organizirati panel diskusije sa ključnim dionicima

  Izrada edukativnih materijala (video, online igre, brošure, kurikulum za donositelje odluke i nGO)

  Treninzi temeljeni na simulaciji (90 treninga);

  Treninzi na radnim mjestima (122 treninga);

  Treninzi za multiplikatore vještina (23 događaja);

  Turniri (natjecanja) u studenskim zajednicama;

  Nacionalne i EU debate za mlade lidere

  Laboratoriji hrane „Cook your way to global understanding „

  Mobilne instalacije na javnim mjestima

  Interaktivni informativni štandovi na festivalima

  Provedba nacionalnih shema potpora (2X 6)

  1 europska konferencija

  Provedba javne kampanje putem društvenih mreža

  Promotivni materijali (majice , torbe itd.)

  Edukativni video materijali