O projektu

Cilj programa je  uključiti starije osobe  u život zajednice, osvijestiti ih, osnažiti kako bi razvili pozitivnu sliku o sebi. Analiza trendova u skrbi za starije osobe u EU i HR, ukazuje na promoviranje zdravog i aktivnog starenja kao na ključ za osiguravanje ravnopravne uloge osoba treće životne dobi u društvu. Međutim, teška ekonomska situacija u cijeloj zemlji ograničava većinu stanovnika na osnovne ljudske potrebe. Također velik je problem što su umirovljenici česte mete prijevara, agresivnih poslovnih praksi trgovaca i žrtve. Osobe u mirovini su demotivirane i nužno ih je potaknuti i pomoći im da budu aktivni članovi i  korisnici svojih prava.

 

Ciljana skupina ljudi

Umirovljenici

Aktivnosti projekta

Edukativni i savjetodavni programi

Zabavne, društveno-kulturne radionice

Druženja i izleti