U sklopu provedbe projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj., 5.svibnja 2022 planiramo izvedbu drugog ciklusa radionica za mlade.
Izvedba radionice se planira u Osijeku u suradnji sa Srednjoškolskim đačnim domom.

Kako bi ojačali svoje kompetencije, te bili što spremniji izaći na tržište rada sa mladima će se i ovaj put obraditi tri važne teme
– predstavi se poslodavcu
– cjeloživotno učenje
– samozapošljavanje