Predstavljeni su rezultati anketnog istraživanja provedenog u siječnju 2022. godine u okviru projekta “Budućnost u izgradnji – mladi i lokalna zajednica”. Nositelj ovog partnerskog projekta je Centar za edukaciju i informiranje potrošača u partnerstvu s Humanitarnom udrugom Duga Vukovar i gradom
Vukovarom.

Istraživanje je provedeno metodom anonimne ankete s ispitanicima u dobi od 15 do 25 godina, na uzorku od 96 ispitanika te je pokazalo rezultate različitih društvenih slojeva, strukturiranih u dobne, rodne i geografske skupine.
Projekt je financira Središnji državni ured za demografiju i mlade.