Javno predstavljanje drugog Digitalnog priručnika pod nazivom Upravljanje OCD-ovima kroz krizni menadžment održano je u petak 21. listopada 2022. u Slavonskom Brodu
 
Digitalni priručnik izrađen je u sklopu projekta “Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj” kojeg provodimo kao partneri sa Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske i Udrugom za pravnu pomoć Slavonski brod
 
Priručnik možete preuzeti na internetskoj stranici Potrošačice (potrosacica.hr)