U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“ u Gradskoj knjižnici Vukovar je 8. i 9. lipnja 2022. održana dvodnevna radionica „Doniranje hrane u kriznim situacijama“. Nositelj petnaestomjesečnog projekta koji je započeo 16. veljače ove godine je Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH, a partneri su Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske, Centar za edukaciju i informiranje potrošača i Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Suradnici na projektu su stručnjaci iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH). Uz predstavnike navedenih organizacija, na radionici su sudjelovali predstavnici Humanitarne udruge Duga Vukovar koja je od 2013. godine uključena u sustav doniranja kao posrednik.

Ciljevi radionice:
1. Poboljšati razumijevanje sudionika o sustavu doniranja u kontekstu smanjenja količina otpada od hrane do 2030. godine
2. Poboljšati razumijevanje sudionika o sigurnosnom aspektu doniranja hrane i s rizicima povezanim s hranom te predstaviti smjernice za doniranje hrane u odnosu na rokove trajanja
3. Usvajanje smjernica te definiranje sadržaja i koncepta priručnika „Doniranje hrane u kriznim situacijama“ koji će se izraditi na projektu

Uvodnu prezentaciju pod nazivom „Problem otpada od hrane u RH i sustav doniranja hrane u kriznim situacijama – postojeće stanje i problemi“ održala je voditeljica projekta i predsjednica CEPOH-a dr. sc. Branka Ilakovac. U njoj je istaknuta važnost smanjenja količine otpada od hrane prema globalnim strateškim odrednicama i nacionalnim ciljevima. Također je analiziran postojeći sustav doniranja hrane te primjeri doniranja hrane u kriznim situacijama dobri i loši primjeri u zemlji i svijetu.
Ravnateljica HAPIH-a dr. sc. Darja Sokolić prezentirala je sigurnosni aspekt doniranja hrane u istoimenom izlaganju, pri čemu je naglasak bio na predstavljanju smjernica za doniranje hrane u odnosu na rokove trajanja te upoznavanje s važećim propisima vezanima uz sigurnost hrane.
Potom su volonteri Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Humanitarne udruge Duga Vukovar podijelili svoja iskustva i primjere s terena u neposrednom radu s korisnicima ali i donatorima.
U nastavku je 18 sudionika aktivno raspravljalo problematiku otpada od hrane i opredijeljenost za njegovo rješavanje, analiziralo sustav doniranja u Republici Hrvatskoj, te obrađivalo doniranje hrane u kriznim situacijama uz davanje prijedloga kako poboljšati sustav.

S obzirom da će na projektu biti izrađen priručnik o doniranju hrane u kriznim situacijama na radionici su nakon rada u grupama i rasprave usvojene smjernice te definiran sadržaj i koncepta priručnika. Tijekom rasprave sudionici su podijelili svoja iskustva vezano uz nastanak otpada od hrane te preraspodjelu viškova hrane i njihovo doniranje u kriznim situacijama. Zaključili su kako nedostaje informacija vezano uz doniranje hrane u kriznim situacijama na temelju kojih bi se javnost mogla kvalitetno uključiti u sustav doniranja. Zaključeno je kako sudionici prepoznaju priručnik na temu doniranja hrane u kriznim situacijama kao važan alat pri komunikaciji s organizacijama civilnog društva koje se bave donacijom hrane, posrednicima u doniranju, donatorima i potencijalnim donatorima, jedinicama lokalne samouprave ali i građane koji žele donirati hranu u kriznim situacijama.
U sklopu radionice sudionicima je isplaniran i proveden terenski obilazak socijalne samoposluge u organizaciji Humanitarne udruge Duga Vukovar, što je sudionicima bilo vrijedan uvid u svakodnevnu situaciju neposrednog rada posrednika u doniranju hranom s korisnicima.

O projektu:
Projektom „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“ CEPOH u suradnji s partnerima i stručnim suradnicima želi educirati i osnažiti predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) za neposredan rad u kriznim situacijama, što uključuje izradu dva vodiča. Vodič za komuniciranje u kriznim situacijama sadržavat će smjernice za krizno komuniciranje koje često može odigrati značajnu ulogu u saniranju posljedica štete katastrofe i sprječavanju daljnjih nepovoljnih posljedica. Drugi vodič bit će o pravilnom doniranju hrane u kriznim situacijama i po prvi puta na jednom će mjestu biti navedeno što se može, kome i u pod kojim uvjetima donirati. Uz to, webinarima ćemo lokalne udruge i građanske inicijative dodatno educirati i osnažiti za provedbu aktivnosti kojima se građanima osiguravaju usluge od općeg interesa prilagođene novonastaloj situaciji.
Ukupna vrijednost projekta je 442.494,47 kuna, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda (u visini od 376.120,30 kuna) te iz Državnog proračuna, preko Ureda za udruge (u iznosu od 66.374,17 kuna).