U petak, 21.01.2022.,u Vrbovskom, u sklopu realizacije projekta “Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritete politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj”, uspješno je održana i realizirana planirana radionica “Projektni ciklus i strateško planiranje”. Cilj radionice je ojačati stručne kapacitete kroz razmjenu znanja i vještina na području pripreme i realizacije projekata. Izvoditelj je ovaj put bila naša udruga. Prisutni su bili također sudionici iz partnerskih organizacija na projektu – Udruga Za Pravnu Pomoć, Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske
Ukupna vrijednost projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj iznosi 490.831,40 HRK. U potpunosti ga financira Europska unija kroz Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 
Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.