U prostorijama Vukovarske kuće održana je završna konferencija projekta „ Ruka podrške za bolje sutra „
na kojem smo tijekom 15 mjeseci zajedno sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured
Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Vukovar bili partneri Humanitarnoj udruzi Duga.

Ovaj projekt je bio od velike važnosti za lokalnu zajednicu jer je poticao zapošljavanje, osigurao pomoć
najugroženijim skupinama, te potakao partnerstva na lokalnoj i regionalnoj razini.
Projekt je financiran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fond u sklopu poziva “Zaželi-program
zapošljavanja žena -faza II”