Dana 22.7.2022.  u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja predstavnica Centra za edukaciju i informiranje potrošača je potpisala ugovor o dodjeli financijske podrške za provedbu projekata u sklopu natječaja „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj‟.

Svrha financiranja projekta je zaštita ekonomskih interesa potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj provedbom aktivnosti praćenja cijena roba i usluga, dvojnog iskazivanja cijena za robe i usluge u kunama i eurima, ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena, pridržavanja načela Etičkog kodeksa poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu te telefonskog informiranja potrošača.  Udruga će svoje projektne aktivnosti provoditi u razdoblju od kolovoza 2022. do prosinca 2023.