Danas, 05. travnja proveli smo devetu po redu od jedanaest radionica namijenjenih jačanju kapaciteta udruga u sklopu projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj. Radionicu je provela naša Anamarija Krišto.

Radionica je obuhvatila sljedeće teme: opća načela javne nabave, vrste postupaka javne nabave, priprema dokumentacije i provedba postupka, najčešće pogreške u provođenju postupaka javne nabave iz EU fondova.

Sudionici su dobili odgovor na pitanje jesu li udruge, koje su osnovane sukladno zakonu o udrugama, obveznici primjene zakona o javnoj nabavi.

Također su educirani o najčešćim primjerima kršenja osnovnih načela. Tako su saznali da su najčešći propusti obveznih objava, propust primjene pravila javne nabave zbog pogrešnog određivanja predmeta nabave ili njegove vrijednosti, određivanje nerazmjernih i otegotnih kriterija, privilegiranje pojedinih ponuditelja, diskriminacija stranih u odnosu na domaće gospodarske subjekte, nedopuštene izmjene ugovora i nejasni i neodređeni zahtjevi naručitelja.

Ukupna vrijednost projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj iznosi 490.831,40 HRK. Projekt financira Europska unija kroz Europski socijalni fond. Projekt financira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt provodi Društvo Potrošačica s partnerima  Centrom za edukaciju i informiranje potrošača i Udrugom za pravnu pomoć.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.