Danas su Centar za edukaciju i informiranje potrošača i Humanitarna udruga Duga Vukovar predstavili javnosti Zaključke istraživanja o pravima pacijenata.
 
Putem video linka nam se priključila dr. Rušinović-Sunara, voditeljica ovog istraživanja koja je poručila :” Štiteći prava pacijenata štitite i građane i zdravstvene radnike, štiteći ljudska prava štitite sve. Ali, ne štitite kapital, a danas kapital vodi zdravstveni sustav.
 
Istraživanje možete pogledati ovdje