Danas, 25. ožujka provedena je osma po redu od jedanaest radionica namijenjenih jačanju kapaciteta udruga u sklopu projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj UP.04.2.1.11.0035.  Radionicu Obvezni odnosi djelovanja u OCD izvela je suradnica na projektu Martina Škorić.

Putni nalog jedan je od najčešće korištenih dokumenata u poslovanju, a služi kao dokaz poslodavcu da je radnika uputio na službeni put te predstavlja osnovni dokument za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putu. Putni nalog mora biti otvoren prije puta, te ispisan u papirnatom obliku i sadržavati sve obvezne elemente, kao i potpis odgovorne osobe i pečat. Osoba koja se upućuje na službeni put sa sobom mora imati ovjereni putni nalog u papirnatom obliku.

Svaki službeni put privatnim vozilom ispod 30 km u jednom smjeru od mjesta rada ili mjesta prebivališta / boravišta zaposlenika spada pod loko vožnju i isplaćuje se 2 kn/km, ali za to nije potrebno ispunjavati putni nalog. Poslodavac samostalno vodi evidenciju loko vožnji, najčešće u obliku excel tablice koju zaposlenici ispunjavaju s informacijama o početnom i završnom stanju kilometara kako bi se izračunao iznos naknade za refundaciju, relacijom i vremenom putovanja.

Druga tema koja je obrađena na radionici je zaštita na radu. Svi poslodavci u RH su obvezni organizirati i provoditi zaštitu na radu, pa tako i OCD. Poslodavac je uvijek odgovoran, neovisno o tome je li zaposlio stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje tih poslova ugovorio sa ovlaštenom osobom ili tvrtkom.

Ukupna vrijednost projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj iznosi 490.831,40 HRK. Projekt financira Europska unija kroz Europski socijalni fond. Projekt financira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

Projekt provodi Društvo Potrošačica s partnerima Centrom za edukaciju i informiranje potrošača i Udrugom za pravnu pomoć.

 

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.