U nastavku donosimo rezultate anketnog istraživanja o stavovima mladih, na temu održivog razvoja.

Istraživanjem smo ispitali informiranost i razumijevanje koncepta održivog razvoja i ponašanja mladih u skladu s tim konceptom.

Istraživanje je provedeno metodom anonimnog upitnika među mladima od 15-24 godine.

Anketu je ispunilo 171 ispitanika te je pokazalo rezultate različitih društvenih slojeva, strukturiranih u dobne, rodne i geografske skupine.

 

Preuzmite istraživanje