Prekršena su vaša potrošačka prava; kome se najčešće obraćate i zašto? Imate li povjerenja u institucije koje bi Vas trebale štititi?

Podijelite s nama Vaše iskustvo i mišljenje!

Vrijeme je da se zajedno borimo za pravedniju potrošačku politiku u Hrvatskoj!

 

Anketu  možete pronaći na poveznici:

http://tiny.cc/ceip-anketa

ili skeniranjem QR koda:

Za ispunjavanje upitnika potrebno je samo par minuta.

Unaprijed se zahvaljujemo za vaše izdvojeno vrijeme.

Ova aktivnost provodi se u sklopu projekta Potrošačka snaga: Unapređenje potrošačke politike u Republici Hrvatskoj koji je financiran u okviru programa Impact4Values.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Centara za edukaciju i informiranje potrošača.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.