U skladu s misijom naše Udruge i u 2023. nastavili smo aktivno raditi na  edukaciji, savjetovanju i informiranju potrošača, neformalnom odgoju i obrazovanju djece u osnovnim  školama te  jačanju suradnje s brojnim društvima i organizacijama u RH i EU. Bili smo organizatori  ali i stručni sudionici  brojnih predavanja, seminara, tribina i druge stručnih skupova vezanih za naše područje djelovanja. 
 
Detaljan uvid u  naš rada i aktivnosti u 2023. donosimo vam u Izvještaju za 2023. godinu  koji možete preuzeti u nastavku.