Tajni kupci tijekom terenskog praćenja u listopadu su zabilježili poskupljenje samo jednog proizvoda. Cijena svijetlog piva u boci sada iznosi 1,19 eura u odnosu na rujan kada je iznosila 1,09 eura.
 
Tijekom praćenja u listopadu neki proizvodi koje pratimo nisu bili dostupni ( junetina sa kostima, krumpir 1 kg, pšenično brašno). 
 
Proizvodi kojIma je ograničena cijena Odlukom Vlade RH , a pratimo ih u sklopu projekta TK su smanjili cijenu sukladno Odluci.
 
Kompletan izvještaj za listopad možete pronaći u privitku.