Centar za edukaciju i informiranje potrošača

Promicanje i pomoć u ostvarenju temeljnih ljudskih prava: prava potrošača i pacijenata, pravo na zdrav okoliš, te promicanje energetske učinkovitosti kao osnovnog preduvjeta za održivi razvoj.

Edukacije

Projekti

Upiti

Nešto više o nama

Centar za edukaciju i informiranje potrošača je nepolitička, nestranačka i nevladina udruga građana udruženih sa ciljem pružanja pomoći građanima  u zaštiti njihovih prava kao potrošača i pacijenata. U svom radu promiče zaštitu prava potrošača, prava pacijenata, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao preduvjet za održivi razvoj.

Nešto više o nama

Centar za edukaciju i informiranje potrošača je nepolitička, nestranačka i nevladina udruga građana udruženih sa ciljem pružanja pomoći građanima  u zaštiti njihovih prava kao potrošača i pacijenata. U svom radu promiče zaštitu prava potrošača, prava pacijenata, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao preduvjet za održivi razvoj.

 

Novosti

Izvještaj Tajni kupac – Prosinac

Izvještaj Tajni kupac – Prosinac

Na kraju smo posljednjeg mjeseca terenskog praćenja cijena u sklopu projekta " Tajni kupac".   Iako u manjem broju i dalje bilježimo povećanje cijena proizvoda/ usluga.    U prosincu smo zabilježili povećanje cijene voćnog soka, kg svinjetine, krumpira i kemijskog...

CEIP u brojkama

 

Godina rada

realiziranih projekata

Donatori

Kontaktirajte nas