Poslušajte podcast o pravima pacijenata u sklopu projekta „ Moje zdravlje, moje

pravo!“-zajedno za prava pacijenata u RH u kojem smo ugostili dr. Rušinović-Sunara.

 

#acfprojekti #ahahrvatska